Wczoraj (3 grudnia) weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Rozporządzenie to przewiduje szereg zakazów mających na celu brak możliwości dyskryminacji w handlu transgranicznym z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

– W związku z wejściem rozporządzenia w życie niemożliwe jest nieuzasadnione blokowanie lub ograniczanie dostępu klienta do swojego interfejsu internetowego. Zakazane jest też przekierowywanie klienta do wersji swojego interfejsu różniącej się od tej, do której klient starał się pierwotnie uzyskać dostęp. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy przekierowanie nastąpi za wyraźną zgodą klienta, a wersja interfejsu, którą pierwotnie klient starał się wyświetlić, pozostanie dla niego łatwo dostępna – wyjaśnia Monika Skocz, radca prawny w firmie Deloitte.

Handlowcy nie będą mogli w żaden sposób różnicować warunków dostępu do towarów czy usług ze względu na kraj zamieszkania klienta. Jasne zasady stosowane będą do wszystkich klientów niezależnie od ich pochodzenia.

– Rozporządzenie przewiduje zakaz dyskryminacji klientów z innych państw członkowskich poprzez stosowanie zróżnicowanych warunków w odniesieniu do transakcji płatniczej. Dotyczy to transakcji płatniczych dokonywanych w drodze transakcji elektronicznej za pomocą polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub instrumentu płatniczego opartego na karcie w obrębie tej samej marki płatniczej i kategorii – dodaje Grzegorz Olszewski, radca prawny w Deloitte.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *