Już 1 stycznia 2019 r. w Niemczech wejdzie w życie nowa ustawa o wprowadzaniu do obrotu, wycofywaniu i pełnowartościowym wykorzystywaniu opakowań (Verpackungsgesetz, VerpackG). Zastąpi ona obowiązujące dotychczas rozporządzenie w sprawie opakowań (Verpackungsverordnung, VerpackV) i wprowadzi kilka istotnych zmian. Najważniejszą informacją jest zmiana, która zobowiązuje każdego przedsiębiorce, który wprowadza do obrotu na rynek niemiecki opakowania w celach zarobkowych (np. pakuje towary do wysyłki) do zarejestrowania się w nowo musi utworzonym krajowym rejestrze LUCID na stronie Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister do 1 stycznia 2019 r. Celem nowych rozwiązań jest zwiększenie odzysku i recyklingu opakowań oraz zmniejszenie ogólnej ilości odpadów.

Rejestracja jest bezpłatna, a sam rejestr publicznie dostępny – każdy będzie miał do niego wgląd i możliwość sprawdzenia, czy dane przedsiębiorstwo dokonało rejestracji. Co istotne, wymóg rejestracji dotyczy nie tylko producentów opakowań, lecz także wszystkich przedsiębiorców (dystrybutorów), którzy wprowadzają do obrotu opakowania w celach zarobkowych. W konsekwencji z nowymi obowiązkami muszą się zmierzyć m.in. sklepy internetowe, w tym również te zagraniczne, np. z Polski.

Ustawa bardzo szeroko definiuje pojęcie opakowań. Nie dotyczy ono wyłącznie samych kartonów i pudełek, lecz obejmuje również dodatkowe materiały, takie jak folie, taśmy klejące, koperty bąbelkowe czy materiały wypełniające paczkę. Zgodnie z treścią ustawy opakowania to wyroby wykonane z dowolnego materiału przeznaczone do odbioru, ochrony, przenoszenia, dostarczania lub eksponowania towarów w postaci od surowca aż po produkt przetworzony. Załącznik nr. 1 do niemieckiej ustawy o opakowaniach zawiera wykaz praktycznych przykładów dla poszczególnych kategorii towarów i dodatkowe kryteria ułatwiające interpretacje.

W porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów nowa ustawa wprowadziła obligatoryjny wymóg rejestracji. Jednak wbrew niektórym informacjom pojawiającym się w prasie – rozwiązanie to nie jest żadną „niemiecką pułapką na polskie sklepy internetowe”, czy szerzej pułapką na „zagraniczne sklepy internetowe”. Nowa niemiecka ustawa ma na celu sprawniejszą realizację wytycznych określonych w prawie UE – konkretnie dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *